Първа кръгла маса по проект ECRAMON

 Публикувана на 25.08.2016


21.07.2016 г. - Първа кръгла маса между заинтересованите страни по Проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море (ECRAMON BLACK SEA)", BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешните води, Приоритет: Увеличен капацитет за оценка и прогнозиране на екологичния статус на морските и вътрешните води, проведена в изпълнение на дейностите по проекта, част Публичност.